Παιάν (Πατήρ ΑΙώνιος Άναρχος Νούς)

The views and opinions expressed in "User Posts" belong to the author of the post and do not necessarily represent the views of Underground Network. Underground Network is a platform for discussion and is available to all users, therefore the views and opinions expressed in "User Posts" may contradict other authors also on the site. It's democracy!

Λύκε Σπαρτιάτη φώτισε, των Καρυών τις κόρες,

Αητέ Μανιάτη άνοιξε, φτερούγες νικηφόρες.

Του κάμπου τ΄ άδολα αρνιά, και των βουνών τα γίδια.

δεν έχουν μέρος να σταθούν, μέσα στα αποκαΐδια………

https://heliocycles.blogspot.gr/2015/06/blog-post_27.html

 

No ratings yet.

Leave a Reply